مدرس عزیز و گرامی

در این صفحه فرم مربوط به ارسال سرفصل ۱ و فهرست مطالب ۲ دوره مورد نظر شما قرار داده شده است ، شما در این صفحه می بایست قبل از ضبط آموزش، سرفصل و فهرست مطالب کامل دوره مورد نظر خود را برای ما ارسال کنید تا در صورت تایید شدن دوره آموزشی و سرفصل های آن ، ضبط آموزشتان را طبق استاندارد های تعریف شده در صفحه همکاری با ما  شروع کنید.

  1. سرفصل دوره : در صورتی که دوره مورد نظر شما دارای فصل بندی خاصی است سرفصل دوره را در فرم زیر وارد کنید.
  2. فهرست مطالب دوره : فهرست دروسی که قرار است در قالب ویدیوهای دوره آموزشی مورد نظر ارائه دهید را در فرم زیر وارد کنید. ( اجباری )

فرم ارسال اطلاعات و سرفصل دوره