Amuzeshtak-logo

آموزش تک در فروردین سال 96 با هدف ایجاد بستری برای تولید آموزش هایی تخصصی و در پی آن پرورش متخصص پا به عرصه آموزش گذاشت و همواره سعی دارد تا متناسب با نام خودش ( آموزش تک ) بهترین و با کیفیت ترین آموزش ها را در بستری مناسب به صورت آنلاین برای جامعه ی دانش پژوه آماده کند.

شکی نیست که پیشرفت یک ملت در علم آن ملت خواهد بود،امید است تا در این راه بتوانیم قدمی برای پیشرفت علمی کشور عزیزمان ایران برداریم.