Amuzeshtak-logo

آموزش تک حاصل یک تفکر ایده آل گراست که همواره سعی دارد تا بهترین و با کیفیت ترین آموزش ها را در بستری مناسب به صورت آنلاین برای جامعه ی دانش پژوه آماده کند.

شکی نیست که پیشرفت یک ملت در علم آن ملت خواهد بود،امید است تا در این راه بتوانیم قدمی برای پیشرفت علمی کشور عزیزمان ایران برداریم.

 تیم آموزش تک:

سرور شکری-موسس و طراح امور گرافیکی

کریم مصطفی زاده- موسس و مدیرعامل آموزش تک